Hjärtsjukdomar

​​​Medfödda hjärtfel kan indelas i septumdefekter (förbiledningsfel), aortastenos och komplicerade fel.

Tekniken för behandling av medfödda hjärtfel utvecklas kontinuerligt. I Finland genomförs ingreppen på svårare hjärtfel hos barn centraliserat på Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

Uppdaterad  23.2.2021