Växelverkan med prematurbarn

Prematurens förmåga att tåla yttre stimulans och växelverka utvecklas med åldern. I den här delen ges råd för uttolkning av prematurbabyns signaler.

Babyns signaler och växelverkan

Prematurbabyn behöver tid och övning för att växelverka med familjen och omgivningen. Babyn använder mycket av sin energi på att äta, växa och värja sig mot ljus- och ljudimpulser. En för tidigt född baby behöver mycket sömn och föräldrarnas varliga omvårdnad.

Det är inte så lätt att genast förstå babyns signaler. Det krävs tid, samvaro och växelverkan med babyn för att lära sig avläsa babyns små signaler. För tidigt födda barn kan till en början ha svårigheter att hålla sig vakna och tåla impulser pfrån omgivningen.

Precis som alla spädbarn, signalerar prematurbabyn olika saker med hjälp av gråt: hunger, blöt blöja, smärta, trötthet och längtan efter närhet. Föräldrarna lär sig småningom att tolka gråtens ton. Barnet kan signalera trötthet och behov av sömn bl.a. med att gäspa, blunda, vända bort huvudet eller gråta. Då behöver babyn lugnas och få vila.

Föräldrarna ska gärna låta prematurbabyn bestämma mängden av växelverkan. Om föräldern till exempel tittar på och talar till babyn och samtidigt lyfter babyn, kan babyn vända bort blicken, somna eller bli slapp. På det sättet signalerar babyn att hen inte ännu är redo att titta, lyssna och röra sig samtidigt. Det är bäst att begränsa växelverkan till att babyn endast får titta på förälderns ansikte. Det är viktigt att ge baby lugn och ro så att hen kan förbereda sig på intensivare växelverkan. Matstunderna kan vara speciellt svåra för prematurer, för det är krävande att fokusera på ätandet och samtidigt titta och lyssna. Matningen kräver till en början tålamod och tid av föräldern.

När är prematurbabyn redo för växelverkan?

Råd för att stödja prematurbabyns självreglering

  • Sätter handen över ansiktet eller i munnen
  • Suger på nappen eller fingret
  • Sträcker på armar och ben
  • Tar tag i täcket, förälderns finger eller föremål
  • Stöder fötterna mot sängkläderna

Betydelsen av tidig växelverkan

Tidig växelverkan omfattar all samvaro, upplevelser och aktiviteter mellan barn och förälder de första åren. När barnet i den tidiga växelverkan får erfarenheten av grundtrygghet och tillit, avspeglas det i senare relationer till andra och skapar grunden för utvecklingen av en bra självkänsla, självbild och empatiförmåga.

Kännetecken på en bra tidig växelverkan är bl.a. att föräldern är tillräckligt lyhörd för sitt barns signaler, tolkar dem rätt för det mesta och svarar konsekvent på dem. Barnet skapar sig uppfattningen: ”Jag är bra, mina behov är viktiga, jag är till glädje, världen är en god, trygg och intressant plats.” När föräldern sköter babyn förmedlar hen med sin blick, sin beröring och sitt röstläge: ”Du är speciell, underbar och älskad”.

Stöd för familjen

Det är alltid en oväntad händelse när barnet föds för tidigt. Barnpsykiatriska sjukskötare arbetar med prematurfamiljer på Barnkliniken, Jorvs sjukhus och Barnmorskeinstitutet. Sjukskötaren har ett nära samarbete med barnpsykiatern som ansvarar för vården och med andra instanser som behandlar barnet. Samarbetet med familjen kan börja redan under prematurens sjukhusvård eller först efter hemgången.

Situationen bedöms tillsammans med anställda på barnpsykiatrin och familjen kan få hjälp med att bearbeta saker och ting. Eftersom prematurer inte är mogna, kan barnet behöva mer stöd för att klara av en god växelverkan. Föräldrarna får råd för att lära känna barnets särdrag och behov.

 

Kyllä

Uppdaterad