Socialskydd och sociala tjänster

Den här delen behandlar socialskyddet för familjer med prematurbarn, sociala tjänster som erbjuds och FPA:s förmåner.

Enhetens socialarbetare ger individuell hjälp kring socialskydd och sociala tjänster enligt barnets hälsotillstånd och familjens livssituation. Socialarbetaren är anträffbar vid behov i samband med poliklinikbesök, på separata träffar eller per telefon.

 

Kyllä

Uppdaterad