Skötsel av prematurbarn

I den här delen finns råd för och video- och bildmaterial om skötsel av huden och naveln, munnen och ögonen, om användning av napp samt för tvätt av stjärten och bad.

Prematura barn behöver varsam skötsel och tystnad. Hemma kan babyn i allt större grad skötas enligt babyns egen rytm. Det viktigaste är tillräcklig näring, renhet och närhet. Babyn hanteras med varsamma och lugna rörelser, så att babyn hinner anpassa sig till de olika situationerna.

Vardagsrutinerna ger prematurbabyn en känsla av trygghet. Rutinerna gör livet förutsägbart och med hjälp av dem lär sig barnet småningom att planera sitt beteende så att omgivningen reagerar på hens behov.

Hudskötsel

För frisk hud räcker det med tvätt och torkning. Torr hud kan vid behov smörjas med bassalva som köps på apoteket.

Navelskötsel

Babyn kan badas fastän navelstumpen inte har lossnat. Efter badet torkas navelroten omsorgsfullt med vaddpinne, eftersom bakterier och svampar trivs i fuktig och varm omgivning. Det räcker med att hålla naveln torr, om den inte är infekterad. Ibland kan det utvecklas svamp, granulering, i navelroten. Navelsvamp behandlas på rådgivningen eller barnläkarmottagning.

När kontakta rådgivningen?

Om naveln luktar starkt eller den utsöndrar mycket vätska, rengör den med desinficeringsmedel. Om du märker följande symtom, ska babyn tas till läkare för undersökning, för en lokal infektion i naveln kan spridas till en allmän infektion.

  • Navelns kanter är röda.
  • Området runt naveln är varmt.
  • En flamformad, röd triangel sprider sig mot bröstet.

Munskötsel

Muntorsk, det vill säga jästsvampinfektion i munnen, är ganska vanligt hos ammande spädbarn. Den syns som vita fläckar på tungans och munnens slemhinnor. Infektionen läker oftast av sig själv. Den kan behandlas hemma med lingon- eller citronsaft. Om symtomen håller i sig länge är det bäst att behandla muntorsken med receptbelagt läkemedel.

Mamman som ammar ska samtidigt sköta in hygien väl. Om mamman mjölkar sina bröst, ska hon använda bröstgummi (amningsnapp) eller om babyn får mjölk i nappflaska, ska man vara extra omsorgsfull med rengöringen av flaskan.

Rengöring av ögonen

Ögonen rengörs med en ren, fuktad kompress, från yttre ögonvrån mot den inre och vid behov torkas de på samma sätt. Använd en separat kompress för båda ögonen.

Om babyns ögon varar och symtomen fortsätter trots omsorgsfull rengöring, ska babyn undersökas av hälsovårdare eller läkare.

Tvätt av stjärten

Babyns kroppskontroll förbättras när babyn hanteras mångsidigt vid den dagliga skötseln. Stjärten tvättas lämpligen under kran så att babyn ligger på mage på armen. För din hand under babyns bröstkorg och ta ett stadigt tag om den motsatta överarmen.

Bad

En prematurbaby kan badas när dess tillstånd har stabiliserats. Tappa kroppstempererat vatten i karet. Tvätta alltid enligt principen ”från rent till smutsigt”. Börja alltså med ansiktet.

Om babyn har navelstumpen kvar, ska den torkas extra noggrant efter badet. Babyns värmebalans är viktig under och efter badet. Kontrollera i samband med tvätt områden som lätt blir fuktiga, som bakom öronen och armvecken på halsen, i ljumskarna och under armarna. Torka de här ställena omsorgsfullt.

Användning av napp

Alla spädbarn, också prematurer, har ett medfött sugbehov, som kan variera individuellt. En för tidigt född baby får suga på napp. Ofta har babyn övat sig på att suga på napp redan under sjukhusvården och det har förberett babyn på att suga för att få mat.

Utskrivbara guider

Dessa utskrivbara PDF-guider har utarbetats av HUS. Instruktionerna kan skilja sig från andra sjukhus. Följ anvisningarna du fått.

 

Kyllä

Uppdaterad