Prematurfamiljens psykiska välmående

Den här delen innehåller information om baby blues, förlossningsdepression och stöd av andra prematurfamiljer.

Krisen som föräldrarna upplever när deras barn föds för tidigt inverkar ofta på hur relationen mellan föräldern och babyn utvecklas. Målet är att stödja förhållandets utveckling från första början. Men oron för om barnet ska klara sig och vilka sjukdomar det eventuellt har belastar de flesta prematurföräldrar.

På rådgivningen, under rehabiliteringshandledarens hembesök eller i samband med poliklinikbesök kan man föra terapeutiska samtal om föräldrarnas erfarenheter, skingra rädslor och skapa tro på att de klarar sig som föräldrar. När babyvardagen börjar stabilisera sig börjar föräldrarna ofta fundera över rädslorna och de ångestfyllda upplevelserna från den första tiden. Vid behov skickas föräldrarna för att få vård av ett barnpsykiatrisk team, om den kontakten inte har etablerats redan under sjukhusvården. Också aspekter av den sociala tryggheten kan belasta familjen. Avsnitten nedan behandlar familjens välmående och socialskyddsfrågor.

 

Kyllä

Uppdaterad