Motorisk utveckling

För tidig födsel kan försena de motoriska färdigheternas utveckling, vissa barn kan behöva bl.a. fysioterapi. I den här delen finns information om prematurers motoriska utveckling och stöd av de motoriska färdigheterna.

Prematurbarns utveckling bedöms enligt utvecklingsåldern, det vill säga den korrigerade åldern. Utvecklingsåldern räknas från det beräknade förlossningsdatumet, alltså är barnets utvecklingsålder vid det datumet 0 dagar. Därmed förväntas barnet 3 månader från det datumet ha färdigheter som motsvarar en 3 månaders baby, även om prematuren enligt sin kalenderålder är äldre (födda i graviditetsvecka 24–25 över 6 månader, födda i graviditetsvecka 30, 5 månader osv.).

Typiskt för prematurer är omogna rörelsemönster samt låg muskeltonus, som barnet försöker kompensera med att översträcka kroppen. Det försvagar kontrollen av mittlinjen. Lång intensivvård och ackumulering av problem ökar risken för motoriska svårigheter. Den motoriska utvecklingen är individuell och den stöds enligt individuella behov. Genom att stödja den motoriska utvecklingen hjälper man också utvecklingen av personligheten och självbilden. Den motoriska utvecklingen och sinnesfunktionernas mognad går hand i hand och stöder varandra.

Vad bedöms vid besöken hos fysioterapeut?

Råd för att stödja den motoriska utvecklingen

 

Kyllä

Uppdaterad