Matning med mjölk

I den här delen berättas om matning av prematurer med mjölk, hur man bedömer om den är tillräcklig och om förstärkning av mjölken. Här finns också anvisningar för användning av näsmagsond hemma.

Mjölkens kvalitet

Bröstmjölk är den primära födan för alla nyfödda, också prematurer. Mjölken som prematurbabyns egen mamma producerar skyddar barnet mot infektioner och främjar hjärnans utveckling. Bröstmjölken i sig räcker inte för att säkerställa tillväxten hos små prematurer, så därför förstärks bröstmjölken med pulver som innehåller protein, kalcium, fosfat och vitaminer. Också en liten mängd bröstmjölk är bättre än ingen alls. Om det inte går att mata babyn med bröstmjölk, rekommenderas ersättning som är avsedd speciellt för prematurer. Den innehåller mer energi och protein än vanlig bröstmjölksersättning.

Oftast slutar man förstärka bröstmjölken eller övergår från prematurersättning till vanlig ersättning ungefär vid den beräknade förlossningstiden, om barnet växer väl. Läkaren tar ställning till saken vid kontrollbesök. Vid övergång från prematurersättning till vanlig ersättning är det skäl att kontrollera järndosen, för prematurersättning innehåller mer järn än vanlig ersättning. Behovet av näringsämnen är individuellt. Tillväxten måste följas upp för att näringsplaneringen ska kunna göras ändamålsenligt.

 

Kyllä

Uppdaterad