Järn- och vitamintillskott

Prematurer som växer snabbt måste få tillräckligt med vitaminer och järn. I den här delen ges råd för dosering av D-vitamin, prematurdroppar och järntillskott.

​​​

Järntillskott

Alla barn med en födelsevikt under 2 500 g har nytta av järntillskott som börjar ges vid 2–4 veckors ålder. Om barnet har fått transfusion av röda blodkroppar, bedömer läkaren individuellt när järntillskott börjar ges. Dosen bestäms utifrån vikten enligt separata anvisningar. Järntillskott ges vanligen tills barnet är ett år.

Dosen mäts upp med en 1 ml spruta och ges direkt i munnen eller blandas i en liten mängd puré. Järnet tas upp bättre om man ger det med puré som innehåller C-vitamin. Det kan färga mjölktänder som håller på att komma fram. Det är ofarligt, men man kan försöka hindra det genom att ge järntillskottet med puré eller ge puré eller vatten för att skölja munnen efter järnpreparatet. Om järntillskottet verkar orsaka magbesvär, kan man dela dygnsdosen i två delar.

Behovet av järntillskott kan inte bedömas enbart utgående från hemoglobinvärdet (Hb). Fastän Hb är normalt, kan järndepåerna vara för små för att bl.a. säkerställa hjärnans normala tillväxt och utveckling. Om den öppna hälsovården mäter Hb under 90 g/l hos prematurer, ska man kontakta sjukhusets poliklinik.

D-vitamin

Det rekommenderas att alla barn får D-vitamintillskott 400 IU dvs. 10 ug/dygn. Det motsvarar 5 droppar av de flesta preparat. Läkaren kan också ge anvisningar för dosering med spruta (dos i milliliter = ml). D-vitamin ges hela barndomen året om. Dropparna ges direkt i munnen eller med sked. Det rekommenderas att man använder D-vitaminpreparat avsedda för spädbarn, som köps på apoteket.

Prematurdroppar

För vissa prematurer med födelsevikt under 2 500 g ges också Prematurdroppar (Keskostipat) som innehåller A-, E- och B-vitaminer. Dropparna ges enligt separata anvisningar som droppar eller med sked direkt i munnen, dosen bestäms enligt mjölken som används. Doseringen slutar vanligen när babyn väger 3,5–4 kg. Man kan använda en öppnad flaska till slut, om den behandlande läkaren inte ger andra anvisningar.

 

Kyllä

Uppdaterad