Amning av prematurbarn

Här finns information om och praktiska råd för hur amningen av prematurbarn lyckas, bl.a. mjölkning av bröstmjölk, känguruvård, hudkontakt och amningsställningar.

För tidig födsel är inget hinder för amning. Prematurbabyns väg till bröstet börjar med hudkontakt och närhet vid känguruvård, därefter börjar babyn själv småningom söka sig till bröstet. Det kan vara en vindlande färd och kräva mycket övning och tålamod innan prematurbabyn orkar äta all sin näring ur bröstet. Målet med amningen av prematurer är hel- eller delamning i babyns takt. Läs också sidan Fördelar med amning och THL:s sida Amning av för tidigt fött barn (på finska), som båda ger viktig information om att börja amma prematurbarn och om de goda hälsoeffekterna av amning.

Särdrag hos amning av en prematur

Många faktorer påverkar en lyckad amning av ett prematurbarn. Barnet måste kunna suga, svälja och andas samtidigt för att det ska gå att amma. Hudkontakt hjälper barnet att komma igång med amningen. Vid känguruvård får prematurbabyn lära känna sin mammas hud och doften av mjölk, som är viktig stimulans för sugningen. En för tidigt född baby suger ofokuserat och kraftlöst. Babyn har låg vakenhetsnivå, svaga krafter och dålig tonus samt nedsatt förmåga att hållas i en bra ställning. Allt det här påverkar amningen. Eftersom nervsystemet är omoget lyckas babyn i början inte suga, svälja och andas samtidigt. Regleringssystemet utvecklas individuellt.

Om babyn får regelbunden känguruvård signalerar hen tidigare beredskap på att suga. Det har visats att babyn lär sig suga snabbare om hen får bekanta sig med bröstet när hen själv signalerar vilja att suga.

Fostret övar sig att suga redan i livmodern från graviditetsvecka 15 och att svälja fostervatten från vecka 12–14. Efter födseln signalerar en prematurbaby tidigast i vecka 27-28, beroende på hur babyn mår, vid känguruvård eller hudkontakt att hen vill söka sig till bröstet. Prematurbarn kan reglera sitt sugande bättre vid bröstet än vid matning med flaska.

Mjölkning av bröstmjölk

Den bästa maten för en prematurbaby är den egna mammans bröstmjölk. När babyn föds för tidigt, måste mjölkproduktionen startas genom att mjölka, om babyn inte orkar eller kan suga vid bröstet. Mjölkningen ska helst inledas inom 6 timmar efter förlossningen, för ju tidigare mjölkningen börjar, desto bättre startar mjölkproduktionen.

Den första mjölken

De första gångerna man mjölkar kanske det bara sipprar lite mjölk. Det är viktigt att stimulera brösten för att mjölkmängden ska öka. De första mjölkdropparna kan du bäst ta till vara genom att mjölka för hand och samla upp dem direkt från bröstvårtan i en nållös spruta. Den första mjölken kallas kolostrum eller råmjölk. Brösten kan masseras för att underlätta mjölkningen. Massera med lätta drag från sidorna mot bröstvårtan. Du kan också stimulera bröstvårtan genom att smeka den eller snurra den mellan tummen och pekfingret. De första dagarna kan du mjölka för hand och när mjölkmängden ökar kan du övergå till att mjölka med pump.

Start av mjölkutsöndringen

Under de första två veckorna är det bra att mjölka minst åtta gånger i dygnet. Mer ingående information om start av mjölkutsöndringen finns i Kvinnohusets avsnittet Starta mjölkutsöndringen genom mjölkning.

Mjölkning hemma

När du kommer hem med babyn är det viktigt att du fortsätter mjölka tills babyn suger all sin mjölk från bröstet och babyns vikt ökar normalt med amning eller du har uppnått ditt eget amningsmål. Efter hemgången äter babyn vanligen en del av mjölken från bröstet och du behöver mjölka 2–4 gånger i dygnet. På det här sättet upprätthåller du mjölkmängden tills babyn kan äta all sin mjölk direkt från bröstet. Mjölken som du mjölkar ges som tilläggsmjölk åt babyn och mjölk som eventuellt blir över kan frysas.

Haitarin otsikkotaso3
Amningsställningar och suggrepp

Det är viktigt med en bra amningsställning för att det ska vara så enkelt som möjligt för babyn att få mjölk från bröstet och för att mamman utan besvär ska orka amma babyn så länge det behövs. En bra ställning förebygger axel- och ryggbesvär hos mamman. Eftersom prematurbarn är så små, är en amningskudde ett bra hjälpmedel, den stöder och lyfter upp babyns kropp i höjd med bröstet. I den så kallade tvillingställningen eller rugbyställningen ligger babyn med magen mot mammans bröstkorg och benen pekar mot mammans armhåla. Ställningen blir stadigare om du håller i babyns hand. Andra bra amningsställningar är vaggställning och omvänd vaggställning. Också med dem är det bra att använda amningskudde. I en bra amningsställning har mamman ögonkontakt med babyn.

Suggrepp

Suggreppet inverkar på hur babyn får mjölk och på bröstvårtornas skick. Vid rätt suggrepp är nedre delen av vårtgården helt eller nästan helt i babyns mun. Det ska synas mer av vårtgårdens övre än nedre del. För att få ett bra suggrepp tar babyn tag i bröstet underifrån. Babyns mun ska vara helt öppen när den tar tag i bröstet. Ett dåligt suggrepp kan leda till att babyn inte kan suga tillräckligt mjölk och bröstvårtorna blir såriga. Om bröstvårtorna blir såriga eller amningen gör ont, ska du kontrollera babyns suggrepp.

Hjälpmedel för amning

Våg

Vågen är ett viktigt hjälpmedel i början av amningen av prematurbarn, för den är det enda sättet att tillförlitligt kontrollera att babyn får mjölk från bröstet och att vikten ökar.

Amningsnapp - bröstgummi

En amningsnapp kan göra det enklare att hitta rätt suggrepp och hjälpa en prematurbaby att orka suga vid bröstet. Det kan vara tungt för prematurbabyn att hålla bröstvårtan i munnen under hela amningen och amningsnappen ger stöd. Amningsnappen skyddar såriga och ömma bröstvårtor.

Amningsnappen är ett skydd tillverkat av silikon. Amningsnappen tvättas efter varje användning, den kan också kokas då och då. Skölj först amningsnappen med kallt vatten och tvätta den därefter med handdiskmedel. Placera amningsnappen enligt bröstets form, babyns näsa ska vara i den öppna delen, för då känner babyn doften från huden och mjölken.

Placera amningsnappen så här:

  • Vänd amningsnappen avig så att vårtdelen blir ovänd.
  • Sätt bröstvårtan på plats i nappen.
  • Vänd resten av nappen på bröstet.

Bröstpump

När en nyfödd prematurbaby ännu inte själv kan suga på bröstet, stimuleras mjölktillströmningen hos mamman med att regelbundet mjölka brösten. Det är bäst att börja mjölkningen för hand. Till en början sipprar det bara några droppar mjölk ur brösten. När mjölkproduktionen har kommit igång, krävs det att brösten töms regelbundet för att den ska fortsätta. Det enklaste och snabbaste sättet är att använda en elektrisk bröstpump. Handdrivna bröstpumpar passar bäst för enstaka mjölkningar, för det går att pumpa bara ett bröst i taget med dem.

Känguruvård och hudkontakt

Känguruvård

Hudkontakt och mammans doft aktiverar babyn att söka bröstet, famla efter det och suga. Till och med en mycket för tidigt född baby kan visa vilja att suga vid känguruvård. Känguruvård går ut på att prematurbabyn systematiskt och regelbundet iklädd bara blöja hålls i hudkontakt mot mammans, pappans, eller någon annan persons, som familjen utsett, bara bröst med stöd av ett stöttande förband. Prematurbabyn övar att suga på bröstet genom att lukta, famla, slicka, ta bröstet i munnen och slutligen suga några gånger. Babyn övar aktivt på att suga enligt det hur mycket hen orkar. Babyn ska stödas i övningen, men får inte påskyndas att suga. Känguruvården inverkar positivt bland annat på den nyföddas temperaturregleringsförmåga, amningen och utvecklingen av den tidiga växelverkan samt ökar mängden bröstmjölk.

Bra ställning för babyn vid känguruvård

  • Barnets ben är vinklade åt sidorna i ”grodställning”.
  • Huvudet är vänt åt sidan med hakan lätt höjd.
  • Ställningen stöds med förband. Stödförbandet kan vara en stadig ärmlös topp i bomull. Förbandets övre kant går nedanför barnets öron och den spändaste delen av förbandet ligger runt babyns bröst. Stödförbandet räcker som täcke för babyn, prematurer som väger under ett kilo behöver dessutom en mössa.
  • Den vuxna får en handspegel så att hen kan se barnets ansikte.

Utskrivbara guider

Dessa utskrivbara PDF-guider har utarbetats av HUS. Instruktionerna kan skilja sig från andra sjukhus. Följ anvisningarna du fått.

 

Kyllä

Uppdaterad