Amning av prematurbarn

Här finns information om och praktiska råd för hur amningen av prematurbarn lyckas, bl.a. mjölkning av bröstmjölk, känguruvård, hudkontakt och amningsställningar.

För tidig födsel är inget hinder för amning. Prematurbabyns väg till bröstet börjar med hudkontakt och närhet vid känguruvård, därefter börjar babyn själv småningom söka sig till bröstet. Det kan vara en vindlande färd och kräva mycket övning och tålamod innan prematurbabyn orkar äta all sin näring ur bröstet. Målet med amningen av prematurer är hel- eller delamning i babyns takt. Läs också sidan Fördelar med amning och THL:s sida Amning av för tidigt fött barn (på finska), som båda ger viktig information om att börja amma prematurbarn och om de goda hälsoeffekterna av amning.

Särdrag hos amning av en prematur

Många faktorer påverkar en lyckad amning av ett prematurbarn. Barnet måste kunna suga, svälja och andas samtidigt för att det ska gå att amma. Hudkontakt hjälper barnet att komma igång med amningen. Vid känguruvård får prematurbabyn lära känna sin mammas hud och doften av mjölk, som är viktig stimulans för sugningen. En för tidigt född baby suger ofokuserat och kraftlöst. Babyn har låg vakenhetsnivå, svaga krafter och dålig tonus samt nedsatt förmåga att hållas i en bra ställning. Allt det här påverkar amningen. Eftersom nervsystemet är omoget lyckas babyn i början inte suga, svälja och andas samtidigt. Regleringssystemet utvecklas individuellt.

Om babyn får regelbunden känguruvård signalerar hen tidigare beredskap på att suga. Det har visats att babyn lär sig suga snabbare om hen får bekanta sig med bröstet när hen själv signalerar vilja att suga.

Fostret övar sig att suga redan i livmodern från graviditetsvecka 15 och att svälja fostervatten från vecka 12–14. Efter födseln signalerar en prematurbaby tidigast i vecka 27-28, beroende på hur babyn mår, vid känguruvård eller hudkontakt att hen vill söka sig till bröstet. Prematurbarn kan reglera sitt sugande bättre vid bröstet än vid matning med flaska.

Mjölkning av bröstmjölk

Den bästa maten för en prematurbaby är den egna mammans bröstmjölk. När babyn föds för tidigt, måste mjölkproduktionen startas genom att mjölka, om babyn inte orkar eller kan suga vid bröstet. Mjölkningen ska helst inledas inom 6 timmar efter förlossningen, för ju tidigare mjölkningen börjar, desto bättre startar mjölkproduktionen.

Den första mjölken

De första gångerna man mjölkar kanske det bara sipprar lite mjölk. Det är viktigt att stimulera brösten för att mjölkmängden ska öka. De första mjölkdropparna kan du bäst ta till vara genom att mjölka för hand och samla upp dem direkt från bröstvårtan i en nållös spruta. Den första mjölken kallas kolostrum eller råmjölk. Brösten kan masseras för att underlätta mjölkningen. Massera med lätta drag från sidorna mot bröstvårtan. Du kan också stimulera bröstvårtan genom att smeka den eller snurra den mellan tummen och pekfingret. De första dagarna kan du mjölka för hand och när mjölkmängden ökar kan du övergå till att mjölka med pump.

Start av mjölkutsöndringen

Under de första två veckorna är det bra att mjölka minst åtta gånger i dygnet. Mer ingående information om start av mjölkutsöndringen finns i Kvinnohusets avsnittet Starta mjölkutsöndringen genom mjölkning.

Mjölkning hemma

När du kommer hem med babyn är det viktigt att du fortsätter mjölka tills babyn suger all sin mjölk från bröstet och babyns vikt ökar normalt med amning eller du har uppnått ditt eget amningsmål. Efter hemgången äter babyn vanligen en del av mjölken från bröstet och du behöver mjölka 2–4 gånger i dygnet. På det här sättet upprätthåller du mjölkmängden tills babyn kan äta all sin mjölk direkt från bröstet. Mjölken som du mjölkar ges som tilläggsmjölk åt babyn och mjölk som eventuellt blir över kan frysas.

Utskrivbara guider

Dessa utskrivbara PDF-guider har utarbetats av HUS. Instruktionerna kan skilja sig från andra sjukhus. Följ anvisningarna du fått.


 

Kyllä

Uppdaterad