Vad är epilepsi?

Epilepsi är inte en enda sjukdom, utan en mängd olika sjukdomar som alla ger benägenhet att få epileptiska anfall. Vissa epilepsier hos barn är lätta att behandla och botas av sig själv, medan andra är svåra.

Vad orsakar epileptiska anfall?

Epileptiska anfall orsakas av en plötslig, övergående störning hos den elektriska aktiviteten i hjärnbarken. Anfallets symtom beror på i vilken del av hjärnan störningen sker. Anfallssymtomen kan variera stort: medvetslöshet och kramper, stelhet eller ryckningar i en arm eller ett ben, medvetandegrumling med komplicerade rörelsemönster, frånvaro eller bara en konstig känning.

Epilepsi är en mängd olika sjukdomar

Epilepsi innebär att en person har benägenhet att få upprepade epileptiska anfall som oftast startar spontant, dvs. utan någon uppenbar yttre orsak. Epilepsi diagnostiseras vanligen först när personen har haft två epileptiska anfall.

Epilepsi är inte en enda sjukdom, utan en stor grupp olika sjukdomar:

  • Anfallssymtomen är olika hos olika barn och även samma barn kan ha olika typer av anfall.
  • Det finns hundratals olika orsaker till epilepsi.
  • Epilepsi kan hänga samman med tilläggsproblem, som inlärningssvårigheter, motoriska svårigheter och sensoriska problem, men många barn med epilepsi har inga sådana problem.
  • Prognosen för epilepsi hos barn varierar.

Orsaker till epilepsi

Epilepsi kan orsakas av alla skador eller sjukdomar som stör hjärnans struktur eller funktion. Hos alla patienter går det inte att hitta någon entydig orsak till epilepsin.

Hjärnan kan skadas av olika blodcirkulationsstörningar, tumörer, skador eller infektioner. Det finns många olika medfödda utvecklingsstörningar i hjärnan. Utvecklingsstörningen kan vara omfattande och gälla hela hjärnan eller förekomma bara på ett mycket litet område.

Hjärnans funktion kan också störas av sjukdomar som beror på kromosom- eller genavvikelser. Det finns hundratals kända genetiska avvikelser som orsakar epilepsi. Genetisk känslighet är också ofta orsaken bakom godartad epilepsi i barndomen.

Epilepsi innebär att en person har benägenhet att få upprepade epileptiska anfall som oftast startar spontant, alltså utan någon uppenbar yttre orsak.

Prognos för epilepsi hos barn

De allra flesta barn som har epilepsi blir anfallsfria med lämplig och regelbunden epilepsimedicinering. Hos ungefär hälften av alla barn med epilepsi minskar benägenheten till epileptiskt anfall under barndomen och de kan sluta medicinera innan de blir vuxna. Hos cirka 30 % av barnen är epilepsin svår och anfallen fortsätter trots läkemedelsbehandling.

Barn med epilepsi går på normalt sätt på dagis, i skolan och har olika hobbyer. Om barnet får anfall trots medicinering, kan det behövas extra tillsyn och vissa barn med epilepsi behöver också extra stöd i inlärningen. Epilepsi är inget hinder för att barnet leker och busar, småningom blir allt självständigare och övar sig på att klara sig själv, precis som alla andra barn.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021