Stöd och kamratstöd

Det finns många familjer i Finland som har barn med epilepsi. Det går att träffa andra familjer och få kamratstöd till exempel via Epilepsiförbundet eller epilepsigrupper på nätet.

Epilepsi är en vanlig sjukdom. Cirka 0,3 % av barnen har epilepsi. Kamratstöd från andra barn med epilepsi och deras föräldrar kan du få bland annat på Epilepsiförbundets rehabiliteringskurser, Epilepsiförbundets diskussionsforum, inom lokala epilepsiföreningar och på sociala medier.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021