Hur undersöks epilepsi?

Det är viktigt att veta hurdana anfallen är när epilepsin börjar undersökas. En EEG-undersökning av hjärnan och magnetundersökning av huvudet görs på alla patienter.

Anfallstypen visar om det är fråga om epilepsi och om det är det, vilken typ av epilepsi. Exempelvis en videosnutt som föräldrarna spelat in av anfallen är ofta till stor nytta för att utreda typen av anfall.

Alla barn som misstänks ha epilepsi genomgår en EEG-undersökning av hjärnan och oftast också en magnetundersökning (MRI, MRT) av hjärnan. Båda kan ge helt normala resultat, fastän barnet har epilepsi. Å andra sidan innebär inte heller alltid avvikande EEG- eller MRI-fynd att barnet har epilepsi.

Det kan också tas vissa laboratorieprov för att utreda orsaken till epilepsin. Ibland kan utredningen av anfallstyp kräva en längre EEG-undersökning som kombineras med videoinspelning.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021