Hur undersöks epilepsi?

Det är viktigt att veta hurdana anfallen är när epilepsin börjar undersökas. En EEG-undersökning av hjärnan och magnetundersökning av huvudet görs på alla patienter.

Anfallstypen visar om det är fråga om epilepsi och om det är det, vilken typ av epilepsi. Exempelvis en videosnutt som föräldrarna spelat in av anfallen är ofta till stor nytta för att utreda typen av anfall.

Alla barn som misstänks ha epilepsi genomgår en EEG-undersökning av hjärnan och oftast också en magnetundersökning (MRI, MRT) av hjärnan. Båda kan ge helt normala resultat, fastän barnet har epilepsi. Å andra sidan innebär inte heller alltid avvikande EEG- eller MRI-fynd att barnet har epilepsi.

Det kan också tas vissa laboratorieprov för att utreda orsaken till epilepsin. Ibland kan utredningen av anfallstyp kräva en längre EEG-undersökning som kombineras med videoinspelning.

Haitarin otsikkotaso2
Elektroencefalografi - EEG

EEG, elektroencefalografi, används för att undersöka hjärnans funktion. Undersökningen är ofarlig och tar över en timme med förberedelser.

Variationer i hjärnfunktionen undersöks i lugnt vakentillstånd samt med ögonen täckta, vid djup andning och med blinkande ljus. Sömn-EEG är en viktig del av barns epilepsiutredning. För att barnet ska somna under undersökningen begränsar man sömnen föregående natt och barnet kan också få insomningsmedel.

Undersökningen börjar med att du får en mössa på huvudet och mätningsställena skrapas.

Du får gömma dig en stund.

Hur snabbt kan du få snurran att snurra?

Kommer du att drömma något?

Magnetundersökning av hjärnan

Magnetundersökning ger en exakt bild av hjärnans struktur. Magnetkameran använder inte röntgenstrålar, utan metoden baserar sig på att kroppens väteatomer reagerar på apparatens magnetfält. Utöver hjärnan kan magnetkamera användas för att ta bilder av många andra organ och utreda sjukdomar. Metoden passar barn i alla åldrar, också spädbarn.

Magnetkameran har en magnettunnel som är cirka 60–70 cm i diameter. Tunneln är ventilerad, upplyst och öppen i båda ändarna. Kameran har tidvis ganska höga ljud, så den undersökta ges hörselskydd i vilka man kan lyssna på radio eller musik. Man har en larmknapp i handen för att vid behov få kontakt med skötaren. En följeslagare får vara med i undersökningsrummet.

Magnetkameraundersökningen tar cirka 15–45 minuter. Man måste ligga helt stilla, så små barn sövs ned under undersökningen. Föräldrarna kan vara med tills barnet somnar, men inte under själva undersökningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021