Hur påverkar epilepsi i barndomen vuxenlivet?

Även om epilepsin fortsätter i vuxenlivet kan de flesta med epilepsi leva ett normalt liv. Epilepsi orsakar dock vissa begränsningar för karriärval, särskilt om epilepsin är svår att behandla.

Vissa epilepsier i barndomen hänger samman med en viss utvecklingsfas i hjärnan och då är det sannolikt att medicineringen kan avslutas före vuxen ålder. Vid vissa epilepsier som bryter ut i barndomen fortsätter benägenheten att få anfall upp i vuxen ålder och medicineringen måste också fortsätta.

De flesta unga vuxna med epilepsi utbildar sig, arbetar och bildar familj precis som alla andra.

Det går att få mopedkort och körkort fast man har epilepsi, om man är helt anfallsfri. Man får körtillstånd när man har varit anfallsfri i minst ett år. Personer med epilepsi kan ändå inte få yrkeskörkort (R2). Undantag är om en person har haft epilepsi i barndomen, men har varit anfallsfri i tio år utan medicinering. I sådana fall går det att få R2-körkort.

Svår epilepsi och inlärningssvårigheter i samband med det kan inverka på val av yrke och studieplats och på arbetsförmågan. Fastän en del alternativ är uteslutna, återstår det åtskilliga alternativ. Unga är ofta så välmotiverade att det hjälper till att ta dem över många hinder. Det är lätt hänt att föräldrarna till långtidssjuka barn blir överbeskyddande och gör saker i stället för barnet. Men det är viktigt att stödja barn och unga till att klara sig själv och bli självständiga och välja en lämplig karriär.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021