Första hjälpen vid epilepsianfall

Det finns olika typer av epileptiska anfall. Det är viktigt att de vuxna som är verksamma med barn som har epilepsi vet hurdana anfall barnet får och kan ge första hjälpen. Ring vid behov nödnumret 112 för att få råd.

Epileptiska anfall är väldigt olika. De kan vara till exempel tonisk-kloniska anfall med medvetslöshet och kramper, korta frånvaroattacker (absenser) eller anfall som grumlar medvetandet och kommer långsammare. Vid vissa anfall är patienten vid medvetande. Under anfallet kan en arm eller ett ben bli spänt eller det kan rycka i det, huvudet eller hela kroppen kan skaka eller patienten rör sig i avvikande komplicerade mönster. Anfallet kan också vara en märklig känning eller ett emotionellt tillstånd.

De flesta epileptiska anfall är korta, högst några minuter, och slutar av sig själva. Korta anfall eller sådana med lindriga symtom kräver inga förstahjälpsåtgärder, men även ett kort anfall kan vara riskabelt om det exempelvis leder till att patienten faller omkull. Ett tonisk-kloniskt anfall ser dramatiskt ut, men också det går vanligen över snabbt.

Samma barn kan ha olika anfallstyper, men det är också vanligt att barnets anfall alltid är i stort sett likadana. Vissa barn med epilepsi har aldrig tonisk-kloniska anfall. Det är ändå bra att vara beredd också på den möjligheten och läsa de allmänna anvisningarna på den här sidan för första hjälpen vid tonisk-kloniskt anfall och vid anfall med medvetandepåverkan.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021