Epilepsitermer

Begrepp och termer som anknyter till epilepsi som kan förekomma till exempel i sjukjournaler eller epikriser.

EEG

Elektroencefalografi, dvs. mätning av hjärnans elektriska aktivitet.

Epilepsisyndrom

Epilepsi där orsaken kan variera hos olika patienter, men åldern när sjukdomen bryter ut, anfallstypen, EEG och prognosen är liknande hos olika patienter.

Epileptiskt anfall

Övergående störning i hjärnfunktionen som orsakas av avvikande aktivitet i nervcellerna.

Etiologi

Bakomliggande orsak, till exempel utvecklingsstörning i hjärnan.

Generaliserad

Generaliserat, till exempel epileptiskt, anfall som startar samtidigt i båda hjärnhalvorna.

Iktal

Som sker under ett epileptiskt anfall.

Kognitiva funktioner

Funktioner för hantering av information: uppmärksamhet, iakttagelseförmåga, minnesinlärning, språkliga funktioner.

MRI

Magnetundersökning (Magnetic Resonance Imaging).

Myokloni, myoklont anfall

Plötslig och kort (under 1 sekund) muskelryckning i ansiktet eller kroppen.

Neuropsykologiska undersökningar

Bedömer barnets eller ungdomens utvecklingsnivå inom olika delområden.

Fokalt anfall

Fokalt (partiellt) anfall startar i ena hjärnhalvan, men kan sprida sig till ett större område eller båda hjärnhalvorna.

Postiktal

Tillstånd efter ett epileptiskt anfall; t.ex. postiktal förvirring eller trötthet.

Status epilepticus

Ett utdraget epileptiskt anfall. Ett utdraget anfall kan vara livsfarligt. Dödligheten och risken för skador ökar, om det epileptiska anfallet varar i över 30 minuter. Hos barn är dock riskerna mindre. Ett anfall som pågår i över 5 minuter kallas hotande status epilepticus och det försöker man alltid få att sluta så snabbt som möjligt.

Medvetandegrumling

Medvetandet grumlas stegvis under ett anfall, det kan också förekomma smackningar eller sväljningar och avvikande rörelser.

Toniskt-kloniskt anfall

Personen förlorar medvetandet, kroppen stelnar och sedan rycker det rytmiskt i armar och ben.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021