Barn med epilepsi i daghemmet, skolan och hobbyer

Barn med epilepsi går på normalt sätt på dagis, i skolan och kan ha nästan vilka hobbyer som helst. Men det är viktigt att tala om att barnet har epilepsi för daghemmets och skolans personal och fritidssysselsättningars ledare.

Daghem och skola

Det är viktigt att lärarna och daghemmets personal vet att barnet har epilepsi. De allra flesta barn med epilepsi behöver ändå inte några specialarrangemang i skolan eller på dagis. Epilepsi begränsar till exempel inte deltagande i gymnastiklektioner. Vid simning behöver barn med epilepsi övervakas hela tiden, likaså vid vissa idrottsgrenar, som redskapsgymnastik, eller under arbete med maskiner. Om barnet har svår epilepsi, kan hen behöva mer tillsyn, skolskjuts eller assistans under lektionerna.

En långtidssjukdom påverkar barnets självkänsla och jagbild. Vuxna och kompisar i skolan och på dagis är viktiga personer som ger barnet och ungdomen stöd. Följande är viktigt:

  • En rättfram och orädd attityd – epilepsi är inget hinder och får inte orsaka överbeskyddande eller onödiga begränsningar.
  • God kontakt mellan hem och skola.
  • Det är viktigt att den vårdande enheten får information om hur barnet klarar sig i grupp och hur inlärningen går.
  • Anfall och förändringar i epilepsimedicineringen kan orsaka svängningar i hur barnet mår. Det är viktigt att läraren vet detta och kan ta hänsyn till svängningarna till exempel i lärandemålen så att barnet har lämpliga utmaningar i olika lägen.

Hobbyer

Barn med epilepsi kan ha nästan vilka hobbyer som helst. Bara apparatdykning och fallskärmshopp är sådant som man inte kan ägna sig åt om man har eller har haft epilepsi. Om barnet har anfall trots medicinering måste man dock se till säkerhetsåtgärderna i fall av anfall under hobbyn. Ledaren eller tränaren måste ha tillräcklig information om barnets epilepsi.

Vid simning måste barn med epilepsi hela tiden övervakas, eftersom anfall kan orsaka farliga situationer när barnet är i vattnet.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021