Epilepsi

Epilepsier är en grupp sjukdomar som ger benägenhet att få epileptiska anfall. Epilepsianfallen är övergående störningar i hjärnans elektriska aktivitet. Man kan få enstaka epileptiska anfall utan att ha särskild benägenhet för anfall, och vanligen görs inte epilepsidiagnos utgående från ett enstaka anfall. Diagnos kan ställas först när anfallssymtom har återkommit eller det på annat sätt har konstaterats att personen har särskild känslighet för att anfallen ska upprepas.

Epilepsi kan utöver anfallen medföra andra problem och störningar i hjärnans funktion, som specialsvårigheter i utvecklingen och inlärningen. Epilepsi kan bryta ut i vilken ålder som helst.

Avsnittets innehåll har skapats i samarbete med Epilepsiförbundet.