8. Hur beaktas glukosnivån i specialsituationer?

 

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Glukosnivån är i allmänhet förhöjd när barnet är sjukt. En förhöjd glukosnivå kan också förutse en kommande infektionssjukdom. I samband med magsjuka kan glukosnivån dock vara låg. Låg glukosnivå kan förekomma även efter att barnet har haft magsjuka

Det är bra att planera olika utflykter på daghemmet och i skolan tillsammans med föräldrarna på förhand och beakta till exempel behovet av reservmatsäck.

Mängden kolhydrater i delikatesser som äts under fester på daghem och i skolor bedöms och insulinet doseras enligt detta. Om möjligt lönar det sig att äta delikatesserna i samband med en måltid.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022