6. Hur påverkas barnet av variationerna i glukosnivån?

 

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Variationer i glukosnivåerna påverkar sinnesstämningen, till exempel kan avvikande beteende hos barn tyda på en avvikande glukosnivå.

  • Gränsen för låg glukosnivå är 3,9 mmol/l
  • Gränsen för hög glukosnivå är 10 mmol/l

Enskilda höga glukosvärden är inte farliga, men på lång sikt ökar den höga glukosnivån risken för ytterligare sjukdomar. Man ska reagera på låga glukosvärden, men man ska inte vara rädd för dem.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022