6.2 Hurdana är symtomen på låg glukosnivå?

 

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Om barnet beter sig avvikande eller uppvisar symtom på hög eller låg glukosnivå ska glukosnivån alltid kontrolleras.

Symtomen på låg glukosnivå är mycket individuella. Symtomen kan vara

 • hunger
 • trötthet
 • svettningar
 • blekhet
 • humörsvängningar
 • rastlöshet och ångest
 • huvudvärk
 • synrubbningar
 • yrsel.

Orsaker till låg glukosnivå kan vara

 • För hög måltidsinsulindos i samband med föregående måltid (fel uppskattad kolhydratmängd)
 • Riklig motion
 • Magsjuka (kolhydraterna absorberas inte, barnet har ingen aptit).

En låg glukosnivå korrigeras enligt föräldrarnas skriftliga anvisningar genom att ge extra kolhydrater. I regel rekommenderas Siripiri-druvsockerpastiller eller en halv burk sugrörssaft för korrigering av låg glukosnivå.

För korrigering av lågt glukosvärde kan riktgivande kolhydratmängder användas

 • Barn under skolåldern med glukosvärde 3–4 mmol/l: barnet ges 5 gram kolhydrater
 • Barn under skolåldern med glukosvärde under 3 mmol/l: barnet ges 10 gram kolhydrater
 • Barn i skolåldern med glukosvärde 3–4 mmol/l: Barnet eller den unga kan ta 10 gram kolhydrater
 • Barn i skolåldern med glukosvärde under 3 mmol/l: barnet eller den unga kan ta 15 gram kolhydrater
 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022