3. Vilka är symtomen på typ 1-diabetes?

 

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Även om den autoimmunprocess som leder till insjuknandet är lång, kan diabetes även uppstå snabbt. Symtom som tyder på diabetes är:

  • ökad urinmängd (hög sockerhalt i blodet binder vätska och kommer ut med urinen)
  • känsla av törst
  • dålig aptit och viktminskning
  • trötthet
  • nedsatt allmäntillstånd.
 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022