10. Hur fungerar behandlingen av diabetes bra och säkert?

 

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Man kommer överens med föräldrarna om barnets diabetesbehandling. Föräldrarna ger tydliga skriftliga anvisningar om flerinjektionsbehandling av diabetes eller insulinpumpbehandling och går igenom anvisningarna tillsammans med daghems- eller skolpersonalen. Föräldrarna ansvarar för att uppdatera anvisningarna när situationerna förändras.

Om det uppstår problem med barnets diabetes eller om man funderar på något ska daghemmet eller skolan kontakta föräldrarna. I nödsituationer ringer man nödnumret 112.

Ett gott samarbete med föräldrarna är viktigt. När de gemensamma avtalen följs känner sig personalen trygg i vården av barnet och barnet kan lita på de vuxna. Då upplever också föräldrarna att barnets vård är trygg.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022