Grundstenarna i uppföljningen av glukosnivån

 

Med hjälp av egenkontroll av glukosnivån anpassas insulindoserna så att de motsvarar mängden ätna kolhydrater och motionen. Vid behov korrigeras ändringarna i glukosnivån vid varierande situationer. Vanligtvis följs glukosnivån upp med en glukossensor.

För att underlätta och precisera uppföljningen av glukosnivån hos barn och unga används numera ofta en sensor som följer glukosnivån i vävnaden (till exempel en sensor som kan skannas) eller en kontinuerlig uppföljning av vävnadssocker (mätare på huden), som tydligt minskar behovet av fingertoppsmätningar.

Glukosnivån kontrolleras

  • Alltid före måltider och 2 timmar efter måltiden
  • Vid läggdags, helst 2–3 timmar efter kvällsmål och insulininjektion.
  • Före och i samband med motion.
  • Vid symtom på låg eller hög glukosnivå.

Nattlig uppföljning av glukosnivån behövs i början av diabetesbehandlingen och tillfälligt när insulindoserna ändras, men man försöker undvika regelbunden mätning av glukosnivån på natten.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022