Korrigering av låg glukosnivå

 

När glukosnivån sjunker för lågt håller kroppen redan i det skedet själv på att korrigera situationen med hjälp av motverkarhormoner. Överkorrigering med för stor kolhydratmängd ska då undvikas så att glukosnivån inte svänger för mycket från låg till hög. Vid symtom på låg glukosnivå är det bra att kontrollera blodsockret även med fingertoppsmätning. Om glukosnivån eller blodsockret inte kan kontrolleras handlar man enligt den symtomatiska situationen, dvs. som om glukosnivån skulle vara låg.

Den låga glukosnivån korrigeras genom att äta eller dricka måttligt av något som innehåller 5–15 g kolhydrater. Sockerhaltiga drycker, glukospastiller och honung påverkar snabbast, mat som kräver tuggning verkar långsammare.

Hungern som orsakas av lågt blodsocker är ofta mycket större än den mängd kolhydrater som behövs för att reparera den. Det tar cirka 10–15 minuter att korrigera blodsockret. Det är bra att i lugn och ro vänta på att tillståndet förbättras och vid behov kontrollera glukosnivån. Om glukosnivån inte har korrigerats tas en ny kolhydratdos på 5–10 g. Om barnet eller den unga vill äta mer än vad som krävs för att korrigera den låga glukosnivån, ger man måltidsinsulin enligt den mängd kolhydrater som äts.

Den kolhydratmängd som behövs för korrigering av låg glukosnivå

Blodsocker mmol/l Mängd kolhydrater
Barn under skolåldern3–45 g
under 310 g
Barn i skolåldern3–410 g
under 315 g

En låg glukosnivå behöver inte korrigeras separat om mattiden är snart. Det är normalt att det även vid god behandlingsbalans förekommer sporadiska lindriga känningar av låg glukosnivå som är lätta att kontrollera själv. Om symtom på låg glukosnivå uppkommer ofta ska doseringen av insulin övervägas på nytt.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022