Principer för insulinbehandling av diabetes

 

Typ 1-diabetes behandlas med daglig livslång insulinbehandling. Målet med insulinbehandlingen är att anpassa den glukossänkande effekten av insulin och motion med den glukoshöjande effekten av mat så bra som möjligt med varandra.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022