Intravenös kanyl

Innan diagnosen bekräftats och när barnet eller den unga ännu inte fått en tunnelerad central venkateter eller en tunnelerad central venport insatt används en kanyl som venaccess.

Venkanyler i olika storlekar.Kanylen är ett kort och ihåligt plaströr som sätts in med hjälp av en nål i patientens blodkärl, vanligtvis i venen.

En kanylering är det enklaste sättet att öppna en venaccess för intravenös läkemedels- och vätskebehandling. Vanligtvis sätts kanylen i handryggen eller underarmen. Hos bebisar kan man också använda kärl i huvudet. I vissa bilddiagnostiska undersökningar, såsom vid datortomografi, behövs en kanyl för kontrastmedel, även om patienten skulle ha en tunnelerad central venkateter eller -port.

Kanylen kan på grund av infektionsriken lämnas kvar på samma ställe i högst några dygn. Kanylen får inte vätas och man ska vara försiktig så att den inte lossnar.

 

Kyllä

Uppdaterad  26.10.2022