Vaccinationer

Barn med barnreuma kan vanligtvis få vaccinationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Innan den egentliga läkemedelsbehandlingen mot reuman börjar kontrolleras om barnet behöver vaccin mot vattkoppor och samtidigt strävar man till att, om möjligt, uppdatera de vaccin som hör till vaccinationsprogrammet.

Under reumaläkemedelsbehandling rekommenderas att man tar influensavaccin och vid behov pneumokockvaccin.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021