Undertyper av barnreuma

Barnreuma är inte en likadan sjukdom för alla, mängden inflammerade leder samt sjukdomens aktivitet varierar.

Reumaläkarnas internationella forskarsamfund har utvecklat en klassificering för barnreuma, vars syfte är att få en bättre förståelse för olika sjukdomsbilder. Denna klassificering kallas ILAR-klassificering. Undertyper av barnreuma fastställs enligt klassificeringen när betydande ledsymptom har varat i 6 månader.

  1. Oligoartrit - fåledssjukdom (≤ 4): A. Sjukdomen sprider sig inte till fler än fyra leder, B. Fler drabbade leder uppkommer, spridande oligoartrit.
  2. Polyartrit, seronegativ - flera (> 5) leders sjukdom - blodets reumafaktor negativ.
  3. Polyartrit, seropositiv - flera (> 5) leders sjukdom - blodets reumafaktor positiv.
  4. Artrit relaterad till entesiter - ledinflammation som är kopplad till inflammationer i sen- och ledbandsfästen.
  5. Psoriartrit - ledinflammation kopplad till psoriasis.
  6. Barnreuma som börjar med allmänna symtom - ledsymtom med feber och utslag (allmänna symtom).
  7. Oklassificerad (en del av ledinflammationerna kan inte klassificeras i någon av de nämnda undertyperna), främst för forskning.

De vanligaste undertyperna av barnreuma är oligoartrit och seronegativ polyartrit. Barnreuma som har börjat med allmänna symtom har tidigare kallats Stills sjukdom. Det är en ovanlig undertyp av barnreuma, i vilken under 5 % av alla barnreumapatienter som får vård insjuknar.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021