Till barnreuma relaterad inflammation i ögat

Cirka en femtedel av barnreumapatienterna har en inflammation i ögat, dvs. inflammation av iris, med andra ord irit. Man talar även om uveit, vilket är ett mer omfattande begrepp än irit. I början är det vanligtvis en dold inflammation utan symptom, som inte syns utåt.

För att diagnostisera eller utesluta irit behövs undersökning av en ögonläkare, vilket görs regelbundet på barn med barnreuma.

För nästan alla de som har insjuknat i barnreuma är risken för att insjukna i irit som störst inom 1–2 år efter att barneuman började. Irit vårdas med ögondroppar. Effektiv läkemedelsbehandling av barnreuma lugnar även iriten. Obehandlad finns det en risk för nedsatt syn. Irit förekommer främst hos de barnreumapatienter som insjuknar i ovanliga ledsjukdomar och som diagnostiseras med antinukleära antikroppar. Dessa barn är huvudsakligen några år gamla flickor.

Akut irit är över huvud taget ovanligt hos barn. I akut symtomatisk irit är ögat rött, ömt och ljuskänsligt. Detta är vanligare hos vuxna och hör ofta ihop med sjukdomar som är typiska för ryggradsreuma.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021