Symtom

Föräldrarna kan lägga märke till en svullen led till exempel i knät eller vristen. Detta sker ofta av en slump eftersom symtomen vanligtvis utvecklas långsamt och barn sällan klagar på smärta i lederna.

Ett vanligt symtom är att man undviker att använda en lem eller led med gradvis försvårad ledinflammation.

Om ledinflammationen uppstår i vristen, knät eller höften är det vanligt att man haltar. Om ledinflammationen uppstår i handen är det vanligt att man undviker att använda handen. Barnreumans vanligaste ledinflammationer förekommer i de nedre extremiteternas leder.

Smärta är sällan första symptom på barnreuma, inte heller feber eller andra allmänna symptom, så som trötthet. Å andra sidan kan små barn inte berätta om de har ledsmärta, istället kan ett litet barn som har insjuknat i barnreuma vara mer arg och irriterat än normalt och vill kanske inte komma igång på morgonen lika snabbt och smidigt som tidigare.

Om du misstänker att ditt barn har ledinflammation är det bäst att söka sig till en läkarmottagning. Beroende på situationen hänvisas patienten i detta skede till specialsjukvårdens barnreumaläkare som med hjälp av närmare undersökningar diagnostiserar eller utesluter barnreuma.

Svullna fingrar (vänstra mittfingret daktylit, i vänstra handen även svullen knoge) samt svullen vrist, fotrygg, trampdynans led och stortå.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021