Motion och kost

Normal ådersenlig motion är lämplig för de flesta barn med reuma. Motion har inte visat sig förvärra ledsymptomen.  En god kost stöder annan behandling som reumabarnet får.

Motion

Motion rekommenderas för barn med reuma enligt de allmänna motionsrekommendationerna på samma sätt som för andra barn. För barn under skolålder rekommenderas tre timmar rask motion per dag. För barn i skolåldern rekommenderas en till två timmar mångsidig och åldersenlig motion per dag. Enligt undersökningarna förvärrar motion inte ledinflammationerna. Motion förbättrar ämnesomsättningen i lederna och lindrar smärta. Barnreuma förhindrar inte deltagande i skolgymnastik.

Om det ändå finns rörelsebegränsningar, försöker man hitta en motionsform som är lämplig för barnet med reumatism.

Kost

Ett välnärt barn orkar bättre leka, gå i skola, ha hobbyer och röra på sig. En bra kost förbättrar även motståndskraften.

Kosten har en inverkan på hur vikt och längd utvecklas. Barnets tillväxt övervakas regelbundet med besök på polikliniken. För barnreumapatienter rekommenderas inga speciella dieter, utan normal kost enligt kostrekommendationerna på samma sätt som för andra barn.

Dessutom behöver barn och unga tillräckligt med sömn och motion. Motion för ett barn med reuma omformas så att det är lämpligt för och gillas av honom eller henne.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021