Kamratstöd

I takt med sjukdomen måste barnet eller den unga med reumatism och dess familj möta nya rutiner, behandlingar och byråkrati. Känslorna går i vågor och familjen funderar över hur de ska leva med reuman. I dessa situationer har kamratstöd en egen plats.

Barnet eller den unga som har insjuknat i reuma, och hans eller hennes familj kan genom sina egna erfarenheter ge kamratstöd. Diskussioner med någon annan som lever med samma sjukdom kan innebära att tillfälligt utbyta erfarenheter, eller att diskutera frågor om vardagen. Kamratstöd ger eventuellt, med erfarenheter och exempel, en bild av hur det är möjligt att överleva dramatiska förändringar i livet. Den som får stöd bygger själv upp och väljer sätt för en stig som passar honom eller henne.

Man klarar av att fungera som kamratstöd när man är okej med den egna situationen. Vid sidan av det professionella arbetet är kamratstöd ett värdefullt tillägg för barnet eller den unga med reuma, hans eller hennes föräldrar och syskon.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021