Information om barnreuma

Den exakta orsaken till barnreuma är okänd. Orsaken anses vara en störning i kroppens försvar, varmed en led inflammeras, sväller upp och kan utveckla rörelsebegränsningar.

Om en ledinflammation som pågått i mist sex veckor konstateras i en eller flera leder hos en under 16-åring, och inga andra orsaker hittas, betecknas sjukdomen som barnreuma. I medicinska texter kallas det även för barndomens idiopatiska (orsaken är okänd) ledinflammation, dvs. juvenil idiopatisk artrit.

De som insjuknar i barnreuma är ofta småbarn, under 3-åriga flickor. Barnreuma är huvudsakligen en flicksjukdom.

Barnreuma är inte en likadan sjukdom för alla, symptom, svårighetsgrad och längd varierar mycket hos olika patienter.

Trots att man inte känner till orsakerna till sjukdomen, kan barnreuma nuförtiden vårdas eff​ektivt med olika läkemedel som förhindrar inflammation. Med hjälp av läkemedelsbehandling, och vid behov fysioterapi, kan nästan alla barn leva ett normalt liv precis som sina jämnåriga, motionera och sporta.

För cirka en tredje del av patienterna varar barnreuma några år under barndomen. Två tredjedelar behöver långsiktigare läkemedelsbehandling, så att inflammationen i lederna hålls under kontroll.

En öppen inställning hjälper att acceptera och anpassa sig till långvarig sjukdom. Barnet ska tas med i behandlingen av reuman, och så småningon ökas ansvaret enligt åldersgruppen. Det är bra att diskutera öppet om sjukdomen. Barnet uppmuntras att röra på sig till exempel med hjälp av lekar, eftersom reuma inte vanligtvis begränsar motionering.

Målet är ett så normalt liv som möjligt, där vardagen är smidig. Tillräcklig sömn, hälsosam, mångsidig kost och regelbunden motion stöder vården av reuma.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021