Diagnostik

Barnreumadiagnosen grundar sig på symtomen, sjukdomsbilden och läkarundersökningen. Inget laboratorieprov i sig kan fastställa barnreuma.

När en patient har barnreuma kan blodproven visa förhöjda inflammationsvärden i blodet, men blodproven kan också vara helt normala. Det är fråga om barnreuma när en ledinflammation har varat i sex veckor, och ingen annan orsak för inflammationen hittas.

Barnreumadiagnos ställs i Finland på barnläkarens eller barnreumaläkarens mottagning. Med laboratorieprov och bilddiagnostiska undersökningar utesluts andra sjukdomar som orsakar symptom i lederna. Undersökningar som görs i samband med misstankar om barnreuma är

  • Laboratorieprov: blodstatus, inflammationsvärde, reumaundersökning (såsom antinukleära antikroppar), celiaki screening, undersökningar för att utesluta infektioner.
  • Bilddiagnostiska undersökningar: ultraljud, röntgenbilder, magnetbilder
 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021