Diagnostik

Barnreumadiagnosen grundar sig på symtomen, sjukdomsbilden och läkarundersökningen. Inget laboratorieprov i sig kan fastställa barnreuma.

När en patient har barnreuma kan blodproven visa förhöjda inflammationsvärden i blodet, men blodproven kan också vara helt normala. Det är fråga om barnreuma när en ledinflammation har varat i sex veckor, och ingen annan orsak för inflammationen hittas.

Barnreumadiagnos ställs i Finland på barnläkarens eller barnreumaläkarens mottagning. Med laboratorieprov och bilddiagnostiska undersökningar utesluts andra sjukdomar som orsakar symptom i lederna. Undersökningar som görs i samband med misstankar om barnreuma är

  • Laboratorieprov: blodstatus, inflammationsvärde, reumaundersökning (såsom antinukleära antikroppar), celiaki screening, undersökningar för att utesluta infektioner.
  • Bilddiagnostiska undersökningar: ultraljud, röntgenbilder, magnetbilder
Haitarin otsikkotaso2
Bekanta dig med ultraljudsundersökningen

Ultraljudsanordning. Monitorn visar en bild på vristens ultraljudsundersökning.

Läkaren undersöker patientens vänstra vrist med ultraljudsanordningen.

Läkaren undersöker patientens högra knä med ultraljudsanordningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021