Behandling

Behandlingen av barnreuma har utvecklats med stormsteg under de senaste 15 åren. Största delen av barnen blir symtomfria. Behandlingen av barnreuma är individuell och behandlingen påverkas av många faktorer. Det är centralt att familjen förbinder sig till en långsiktig behandling.

Tidigare var barnreuma i de svåraste fallen invalidiserande, patienterna var väldigt sjuka och inflammationen orsakade permanenta förändringar i kroppen. Den nuvarande till specialistläkare centraliserade behandlingen, effektiv användning av läkemedel samt nya biologiska läkemedel har möjliggjort att största delen av barnen är symptomfria. De kan behandlas polikliniskt, och långvariga ledförändringar är väldigt ovanliga. Reumabarn behöver tack vare de nuvarande behandlingarna väldigt sällan kirurgisk vård. Behandlingen av barnreuma är individuell och påverkas av många faktorer.

Långtidsuppföljning av och prognos för barnreuma

Forskningsinformation tyder på att den långsiktiga prognosen är bättre, ju snabbare barnet blir symtomfritt. Det är centralt att familjen förbinder sig till en långsiktig behandling.

Målet är att barnen ska kunna leva ett vanligt liv, utan att sjukdomen begränsar dem ytterligare. För största delen förverkligas detta redan nu bra, och i framtiden även bättre med hjälp av multidiciplinärt arbete och nya personligt skräddarsydda behandlingar.

Oligoartrit (högst 4 inflammerade leder) är enligt prognoserna den bästa undertypen av barnreuma, som troligtvis lugnar sig med en lättare behandling. Sjukdomarna som drabbar många leder kräver ofta långvariga kombinationsbehandlingar.

Läkemedelsbehandling

Effektiva läkemedel finns tillgängliga för behandling av barnreuma. Målet med behandlingen är att lugna ner ledinflammationen. Behandlingen börjar vanligtvis med antiinflammatoriska läkemedel och lokalbehandling av de inflammerade lederna.

Regelbunden läkemedelsbehandling påbörjas för de flesta barn med reuma. Läkemedelsbehandlingen utgörs inte av kurer, utan fortgår vanligtvis i flera år. Endast antiinflammatoriska läkemedel eller kortison används i korta perioder. Reumaläkarens viktiga uppgift under uppföljningstiden är att bedöma effekten av den angivna behandlingen och se till att behandlingsplanen uppföljs. Den tidigare beskrivna behandlingen är effektiv för cirka två tredjedelar av de som insjuknar i barnreuma. Så kallade biologiska reumaläkemedel används på dem för vilka den vanliga behandlingen inte är tillräckligt effektiv eller om andra läkemedel ger biverkningar.

Läkemedelsbehandlingen av reuma ska inte avslutas utan överenskommelse med den vårdande läkaren.
 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021