Barnreuma

 

​Barnreuma klassificeras i sju undergrupper, för vilka den gemensamma benämningen barnreuma eller juvenil idiopatisk artrit (JIA) används. Andra orsaker till ledinflammationen utesluts om ledinflammationen har pågått längre än 6 veckor.