Urinrörsklaff hos pojkar

Urinrörsklaffen (posterior urethral valve, PUV) är en sällsynt membranliknande struktur i området av urinrörets slutarmuskel som endast förekommer hos pojkar.

Orsaken till klaffen i bakre delen av urinröret är okänd, men i vissa syndrom har dess förekomst ökat. I Finland konstateras årligen sex till åtta fall av urinrörsklaff. Klaffen orsakar en varierande grad av tilltäppning i urinröret och följderna varierar från lindriga till mycket svåra. Trycket från klaffen på urinvägarna stör vanligen njurarnas utveckling och blåsans funktion samt i svårare fall även lungornas utveckling under graviditeten.

Nuförtiden konstateras största delen av klaffallen vid en ultraljudsundersökning under fostertiden. Svårare fall konstateras ofta redan i strukturultraljudsundersökningen i mitten av graviditeten, men lindrigare fall kan observeras först i slutet av graviditeten eller efter födseln. I de svåraste fallen är fostrets njurbäcken kraftigt utvidgade och blåsan stor. I värsta fall har fostervattenmängden minskat betydligt, vilket kan påverka lungornas utveckling negativt. Fall som påträffats efter födseln konstateras vanligen vid undersökning av barnet på grund av en urinvägsinfektion eller i de lindrigaste fallen på grund av sängvätning när barnet är större.

Om man vid ultraljudsundersökning av fostret eller den nyfödda observerar en klaff i urinröret kan urinblåsan vid behov katetriseras antingen via urinröret eller genom bukbetäckningarna ofta genast efter födseln. Om barnet är i dåligt skick förväntas katetern underlätta urinflödet och barnets allmäntillstånd korrigeras (eventuella andningssvårigheter kan behandlas, vätskebalansen korrigeras och en eventuell infektion kan botas).

 

Kyllä

Uppdaterad  19.1.2022