Behandling av blåsexstrofi och epispadi

Behandlingen av blåsexstrofi sker i flera faser och de flesta barn är tvungna att genomgå flera korrigerande operationer.

Typiska korrigerande operationer är en slutning av blåsexstrofi, korrigering av epispadi och korrigering av blåshalsen för att förbättra kontinensen. Ibland kan det vara nödvändigt att utföra en operation för att utvidga blåsan, konstruera en katetriseringskanal, via vilken blåsan vid behov kan tömmas med en kateter, utföra ärrkorrigeringar, konstruktion av navel och korrigering av slidan samt olika endoskopiska ingrepp. Nedan presenteras de vanligaste nödvändiga operationerna.

 

Kyllä

Uppdaterad  19.1.2022