Motoriska avvikelser

Mindre motoriska avvikelser kan hos spädbarn iakttas som långsam motorisk utveckling och hos barn i lekåldern så att de lär sig motoriska färdigheter, som att cykla, långsammare.

Mindre motoriska avvikelser

Mindre motoriska avvikelser är allmänna. Sådana barn har lindriga neurologiska symtom i rörelse- och kroppskontrollen, som inte orsakas av neurologisk sjukdom eller utvecklingsstörning.

Hos spädbarn tar sig motoriska avvikelser ofta uttryck i låg muskelspänst, vilken medför svårigheter i att hålla upp huvudet och kontrollera kroppsställningen. Motoriken kan utvecklas långsammare än hos andra barn i samma ålder.

Hos barn i lekåldern tar sig mindre motoriska avvikelser ofta uttryck i problem med grov- och finmotoriken. De klarar inte av att hoppa på ett ben, fånga en boll, stå stilla eller föra ett finger till nästippen, rita, skriva eller bygga lika exakt som de borde kunna för sin ålder. Barnet kan som tilläggsymtom har problem i sensoriken, alltså förmågan att hantera sinnesintryck, vilket kan ta sig uttryck i större störningskänslighet än vanligt, selektiv undersökning av föremål, ovanligt noggranna med val av kläder och matens konsistens.

Barn i skolåldern borde röra på sig mångsidigt minst 2 timmar om dagen. Skärmtid högst 2 timmar om dagen.

Stöd för den motoriska utvecklingen

Tågång

Tågång kan förekomma hos barn i ungefär ett halvår medan de lär sig gå. Om barnet fortsätter gå på tå längre, diskutera det på rådgivningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021