Blandade specifika utvecklingsstörningar

Vid blandad specifik utvecklingsstörning går utvecklingen av barnets färdigheter på många områden betydligt långsammare än hos andra i samma ålder. Barnet har problem inom två eller flera färdighetsområden.

Vid blandad specifik utvecklingsstörning är inlärningssvårigheterna inte så allvarliga som vid intellektuell funktionsnedsättning, men dessa barn behöver ändå stöd av en annan människa livet ut.

Undersökning och diagnos av blandade specifika utvecklingsstörningar

Skolpsykologen eller en neuropsykolog (vid behov båda) kartlägger barnets färdighetsnivå. En läkare ställer diagnosen.

Orsaken till blandad specifik inlärningssvårighet kan utredas inom specialsjukvården om det finns indikationer på att bakgrunden kan vara en neurologisk sjukdom.

Stöd vid blandade specifika utvecklingsstörningar

Det primära är skolans stödåtgärder, barnet får intensifierat eller särskilt stöd. I synnerhet ska behovet av socialt stöd beaktas. Barn med blandad specifik utvecklingsstörning behöver stöd också senare i livet i studierna och på arbetsplatsen.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021