Avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter

 

Det är viktigt att identifiera avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter så att barnet kan få rätt sorts stöd i vardagen.