Avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter

Det är viktigt att identifiera avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter så att barnet kan få rätt sorts stöd i vardagen.

Uppdaterad  17.2.2021