Vilken hjälp kan barnet och familjen få?

Rehabiliteringen av barn inom autismspektrumet omfattar många aspekter och sker i vardagen i nära samarbete med föräldrarna och andra vuxna. Rehabiliteringen planeras individuellt enligt varje barns behov.

I Finland kombinerar man vanligen i rehabiliteringen verksamhetssätt från metoder som baserar sig på tillämpad beteendeanalys och TEACCH-modellen. Centrala rehabiliteringsmål är att förstärka korrelation och sociala färdigheter, stödja kommunikationen och utveckla lek- och imitationsfärdigheter.

Det är viktigt att barnet övar sig att klara sig själv i vardagen. Barnet mår bra av att vardagen är så regelbunden, förutsägbar och systematiskt strukturerad som möjligt. Barn inom autismspektrumet har nytta av att använda bilder i handledningssituationer och som stöd för kommunikationen. Med tanke på rehabiliteringen rekommenderas det att barnen går på dagis och får nödvändiga stödåtgärder. Enligt individuella behov kan det dessutom rekommenderas att barnet får tal-, sysselsättnings- eller musikterapi. Barnets närmiljö får också tät handledning.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021