När misstänks autismspektrumstörning?

Misstanke om autismspektrumstörning kan vakna på grund av barnets bristfälliga lekfärdigheter eller sociala färdigheter, begränsade intresseområden eller svårighet att anpassa sig till förändringar.

Haitarin otsikkotaso2
Villes berättelse

Ville är en pojke på 2,5 år. Som baby var Ville som alla andra barn. Han lärde sig gå helt normalt som 1-åring och kunde då också säga några ord. Men talet utvecklades inte, utan Ville började allt mer försjunka i sin egen värld. För tillfället reagerar Ville inte på sitt namn eller tal i övrigt annat än sporadiskt. Ville söker sällan ögonkontakt och han visar inte intressanta leksaker för sina föräldrar eller pekar på föremål som lampa, klocka eller bilder i böcker.

När Ville vill ha något, kan han t.ex. själv klättra upp på en stol för att nå upp till en godsak eller ett föremål han vill ha, eller drar en vuxen i handen. Ville har lärt sig namnen på bokstäver och siffror på engelska från videor han tittat på på ur tabletten.

På dagis är Ville inte nämnvärt intresserad av andra barn. Han kan inte leka, utan fastnar vid föremål han gillar, radar upp eller snurrar på leksaker eller deras delar. Ibland iakttar Ville en leksak han har i handen genom att titta på den ur ögonvrån. Han motsätter sig nya saker och förändringar.

När Ville blir ivrig viftar han med händerna och stiger upp på tå. Ville försöker inte ersätta sin bristande talförmåga med miner eller gester. Bäst kontakt med Ville får man genom mysiga stunder där man kittlas och busar. Han kan ibland sparka boll några gånger turvis med en vuxen.

Misstanke om autismspektrumstörning hos ett litet barn kan väckas om

 • Barnet visar lite intresse för andra människor. Ögonkontakten är bristfällig och barnet försöker inte dela med sig av sina iakttagelser genom att till exempel peka
 • Talutvecklingen går långsamt och barnet försöker inte ersätta sitt bristfälliga tal med andra metoder. Barnet verkar inte lyssna och reagerar mindre än vanligt på tal.
 • Barnets lekfärdigheter är bristfälliga.
 • Barnet har sällsynt återkommande beteende och kan fastna vid vissa föremål eller aktiviteter. Barnet motsätter sig nya saker och förändringar.
 • Barnet har vissa manér, t.ex. viftar med händerna på ett sällsyntsätt.
 • Barnet har överkänsliga (t.ex. börjar gråta eller täcker öronen med händerna vid vardagligt ljud) eller underkänsliga (reagerar inte på sinnesstimuli) sinnen.
 • Barnet glömmer redan inlärda färdigheter, t.ex. har sagt vissa ord men använder dem inte längre.

Kom ändå ihåg att inget enskilt symtom förekommer bara vid autismspektrumstörning, och enstaka speciella drag innebär inte autismspektrumstörning, utan den handlar om en bredare symtombild.

För bedömning av autismrisken hos barn under 2,5 år har bland annat screeningverktyget M-CHAT-R/F™ utvecklats. Det kan också användas på rådgivningen. Man ska dock komma ihåg att olika screeningverktyg bara är riktgivande. Vid misstanke om autismspektrumstörning är det ändå alltid viktigt att kontakta rådgivningen, så att närmare utredning av vad det är fråga om kan inledas och stödåtgärder vid behov kan sättas in så snabbt som möjligt.

Hos större barn kan speciella drag i social interaktion och kommunikation samt begränsade intressen och aktiviteter komma fram speciellt i umgänge med andra barn i samma ålder.

Haitarin otsikkotaso2
Mattis berättelse

Sjuåriga Matti har alltid gått sina egna vägar. Han har utvecklats normalt, men motion har han aldrig gillat. Matti lärde sig läsa som treåring och samtidigt blev han intresserad av dinosaurier. Han lärde sig lätt deras latinska namn. Det tog lång tid av träning för Matti att lära sig cykla och till en början blev han jättearg när han inte kunde det genast.

Matti har alltid trivts i vuxnas sällskap och på dagis vill han helst diskutera sina favoritämnen med en vuxen. Matti talar i ett jämnt tonläge och grammatiskt korrekt. Matti tar sällan ögonkontakt, men ibland kan han ställa sig väldig nära någon och hålla ögonkontakt länge, särskilt när han blir ivrig. Att rita har varit jobbigt för Matti och han håller ofta pennan med hela handen, fastän han övat på ”korrekt” penngrepp.

I förskolan har Matti fått en kompis som han trivs med. Tillsammans med kompisen gräver Matti vattenrännor eller springer omkring. Matti har tidigare varit väldigt okoncentrerad, men han har lugnat sig och tycker väldigt mycket om undervisningsstunderna. Han har också lärt sig att följa regler och säger ibland till om dem åt andra. När Matti blir ivrig kan han till exempel mitt i morgonsamlingen stiga upp och vifta med händerna och höja rösten för att snabbt få sagt det han vill.

Matti har svårt att förstå sociala situationer och olika åsikter, t.ex. varför barn börjar gräla, varför han inte får röra vid andras ansikten, varför alla inte gillar dinosaurier. Förändringar är mycket svåra för Matti och hans dag går mycket smidigare om allt följer välbekanta rutiner.

Ett barn med lindrigare autismspektrumsymtom kan

 • bli utanför andras lekar
 • bli missförstådd
 • tala med monoton röst
 • använda stående uttryck och tala överdrivet korrekt
 • vara intensivt intresserad av ett smalt ämne
 • fästa överdriven uppmärksamhet vid detaljer i miljön
 • röra sig klumpigt
 • vifta överdrivet på armarna eller fingrarna
 • söka starka sinnesupplevelser eller reagera starkt på t.ex. ljud och ljus i omgivningen
 • bli mobbad lättare än andra.

Svårigheter förekommer vanligen med

 • att använda ögonkontakt
 • att använda miner och gester i korrelation
 • interaktion med jämnåriga
 • att sätta sig in i andra människors situation.

Det är viktigt att tänka på att inget av dessa drag hänger ihop bara med autismspektrumet, utan de förekommer också i övrigt hos många barn. Om du ändå är oroad över hur barnet agerar i vardagliga situationer eller barnet är betydligt begränsat i sin sociala interaktion, är det bäst att ta upp saken till diskussion till exempel på rådgivningen eller med skolhälsovården. Det är bra att inleda stödåtgärder genast också för större barn, om barnet har svårigheter i att klara sig i en barngrupp eller det uppstår misstanke om autismspektrumstörning.

Haitarin otsikkotaso2
Exempel på stödåtgärder
 • Dagsprogram och förutsägbarhet (dagsschema med bilder eller ord)
 • Förberedelse av förändringar
 • Illustration av tidens gång
 • Användning av sociala berättelser för att öva besvärliga interaktionssituationer
 • Motivering samt positiv och konkret uppmuntran.
Barn; lapset; autism

Kyllä

Uppdaterad  7.4.2022