Kamratstöd

Det kan vara nyttigt för barn med autismspektrumstörning och deras familjer att träffa andra med samma diagnos. De som har upplevt samma sak förstår oftast bäst de situationer som familjer möter i sin vardag.

Autismförbundet (autismiliitto.fi) ch dess medlemsföreningar har verksamhet på olika håll i Finland. Förbundets utbildade kamratstödspersoner (på finska) ger stöd till familjer med barn som nyligen fått diagnos inom autismspektrumet (projektet Arjessa).

Hitta kamratstöd

Kamratshuset hjälper dem som insjuknat och deras närstående att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. I Kamratshuset har kamratstödet som olika patientorganisationer erbjuder sammanställts och det går att söka den här.

 

Kyllä

Uppdaterad  7.4.2022