Autismspektrumstörning

 

Barn med autismspektrumstörning kan stödjas med rehabiliteringsmetoder. Målet är en välfungerande vardag och stöd för att leva ett självständigt liv. Barnet mår bra av att vardagen är så regelbunden, förutsägbar och strukturerad som möjligt.