Symtom på matallergi

Symtomen på matallergi hos barn kan komma omedelbart eller med fördröjning. Symtomens svårighetsgrad varierar stort enligt reaktion. Symtom vid korsallergier med pollen är vanligen lindriga.

Ihållande gråt och tarmsymtom hos spädbarn

Uppkastningar, ihållande gråt, oro, kolikbesvär, sömnsvårigheter och förändringar i avföringen är också vanliga symtom hos spädbarn. Om en baby med kolikbesvär dagligen får bröstmjölksersättning och framför allt om viktökningen är dålig, kan det vara fråga om mjölkallergi. Babyn har i så fall nästan alltid också andra symtom, som rikliga uppkastningar och diarréaktig avföring.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021