Symtom på matallergi

Symtomen på matallergi hos barn kan komma omedelbart eller med fördröjning. Symtomens svårighetsgrad varierar stort enligt reaktion. Symtom vid korsallergier med pollen är vanligen lindriga.

Haitarin otsikkotaso2
Plötsliga och allvarliga symtom (akut matallergi)

Symtom som kommer plötsligt kan vara nässelutslag på huden (på bilden), rodnad på huden, svullna läppar och ögonlock, magont, illamående och kräkningar. Barnet kan också få andningssymtom, som nysningar, rosslingar, heshet, hosta eller pipande andning.

Symtomen och vad som har orsakat dem är vanligen lätta att identifiera. Symtomen uppkommer inom några minuter till ett par timmar efter att barnet ätit det som orsakar den allergiska reaktionen. Oftast är det som orsakar allergi hos barn mjölk, ägg, vete, någon nöt eller fisk.

Symtomen kan vara lindriga eller allvarliga. Vid svåra symtom injiceras adrenalin i muskeln. Mot en lindrig allergisk reaktion hjälper det i vanliga fall med antihistamin.

Se anvisningar för att ge en adrenalinspruta vid allvarlig allergisk reaktion.

Omedelbara allergisymtom är oftast IgE-förmedlade. Allergin kallas IgE-förmedlad om kroppens immunförsvar producerar antikroppar som heter immunoglobulin E (IgE) mot matproteinet som orsakar symtomen. IgE-förmedlad allergi kan undersökas med allergitest som pricktest och blodprov.

Symptom vid korsallergi är vanligen lindriga

Pollenallergiker kan få lindriga allergisymtom av råa grönsaker och frukter. Det kallas korsallergi. De vanligaste symtomen vid korsallergi är klåda i munnen och svalget eller uppflamning av atopiskt eksem.

Korsallergisymtomen kan förvärras under pollensäsongen. Uppvärmning av grönsaker gör dem mindre allergiframkallande och de flesta korsallergiker kan äta grönsaker som ger symtom om de hettas upp först.

Fördröjda hudsymtom

Medelsvår eller svårt atopiskt eksem ökar barnets risk att insjukna i akut matallergi. Men matallergi är aldrig orsaken till atopiskt eksem. Därför går det inte att bota atopiskt eksem genom att gallra bort vissa födoämnen. Av alla barn under ett år som har atopiskt eksem är ungefär en tredjedel allergiska mot något födoämne, oftast komjölk, vilket förvärrar det atopiska eksemets symtom.

Atopiskt eksem beror inte på matallergi

Om uteslutning av exempelvis komjölk från barnets mat i två veckor avsevärt lindrar eksemet, kan barnet ha mjölkallergi och då behövs remiss till specialsjukvården. Den fortsatta undersökningen är ett övervakat mjölkprovokationstest. Läs mer om diagnos av matallergi.

Hos små barn är övergående rodnadssymtom på huden vanliga när de äter nya födoämnen, i synnerhet råa grönsaker, utan att det är fråga om allergi. Lindriga symtom går om på några månader, när barnet vänjer sig vid nya födoämnen. Därför går det bra att fortsätta ge barnet mat som ger lindriga symtom för att stödja toleransen av dem eller alternativt testa dem igen med 2–3 månaders mellanrum.

Ihållande gråt och tarmsymtom hos spädbarn

Uppkastningar, ihållande gråt, oro, kolikbesvär, sömnsvårigheter och förändringar i avföringen är också vanliga symtom hos spädbarn. Om en baby med kolikbesvär dagligen får bröstmjölksersättning och framför allt om viktökningen är dålig, kan det vara fråga om mjölkallergi. Babyn har i så fall nästan alltid också andra symtom, som rikliga uppkastningar och diarréaktig avföring.

Haitarin otsikkotaso2
Kan babyn ha mjölkallergi med tarmsymtom?

Om det är fråga om mjölkallergi och ersättningen byts ut mot specialersättning som passar mjölkallergiska barn, minskar gråtigheten avsevärt på några dagar och vikten börjar öka. Om babyns symtom fortsätter trots byte av ersättning, är det förmodligen inte fråga om allergi och vanlig bröstmjölksersättning kan tas i bruk igen.

Om babyn helammas och inte får någon ersättning, är orsaken till gråten och tarmsymtomen något annat än allergi, eftersom resterna av födoämnen som hamnar i bröstmjölken är ytterst små. Video:Eliminering av mjölk från dieten. Videon är på finska.

 
 
Uppkastningar och kräkningar

Uppkastningar är typiska för spädbarn, eftersom matstrupens nedre slutarmuskel mellan magsäcken och matstrupen inte ännu är fullt utvecklad och släpper upp mat ur magsäcken längs matstrupen.

Om babyn är nöjd och växer bra, finns det vanligen ingen anledning till oro.

Om babyn plötsligt börjar spy häftigt i ”kaskader” eller kastar upp kraftigt efter varje måltid, ska ni snabbt ta er till läkare. Om babyn inte ökar i vikt eller om tillväxten klart avtar är icke-akuta, vidare undersökningar motiverade.

Kolik

Spädbarnskolik innebär att babyn gråter och är orolig i flera timmar. Under de här gråtperioderna är det svårt att få babyn att lugna sig. Koliken börjar vid 2–3 veckors ålder och pågår i ungefär tre månader. Orsaken till kolik är okänd, men vanligen är den inte tecken på matallergi.

Tarmarnas utveckling

Konsistensen, färgen och lukten på babyns avföring ändrar i och med nya födoämnen i maten. Också tarmarnas bakterieflora ändrar stegvis under det första året när barnet möter bakterier i miljön och maten.

I nyföddas outvecklade tarmar finns det nästan inga bakterier, medan bakteriemängden hos en tvååring är tiodubbel jämfört med barnets egna celler.

Tarmens funktioner varierar under utvecklingen av barnets tarmar och immunförsvaret i dem. Normal avföring hos spädbarn kan vara gul, brun eller grön till färgen. Om barnets avföring är färglös, vit, grå eller helt svart är det skäl att söka sig till undersökning.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021