Social trygghet

Mjölkallergiska barn får läkemedelsersättning för specialbröstmjölksersättning upp till två års ålder om mjölkallergin har diagnostiserats av läkare. Handikappbidrag kan beviljas för svår mjölk- eller spannmålsallergi.

Mjölkallergiska barn upp till högst två års ålder får 65 % ersättning av specialbröstmjölksersättning som ordinerats med recept. Ett villkor för att få rätt till ersättning är att en positiv mjölkprovokation har gjorts under övervakning av läkare. Förmånen ansöks av FPA med B-utlåtande skrivet av läkare.

Barn över ett år med svår mjölk- eller spannmålsallergi kan få handikappbidrag. Det typiska för svår allergisk reaktion är att symtom förekommer på flera olika organ, de dyker upp snabbt och är kraftiga. Vid svår matallergi måste patienten vanligen ha en adrenalinspruta som nödmedicin. Milda eller fördröjda allergisymtom ger inte rätt till handikappbidrag.

Ett villkor för att bidrag ska beviljas är att undvikande av spannmål eller mjölk baserar sig på en pålitlig diagnos. Därtill krävs det att ett provokationstest utfört vid en hälsovårdsenhet har visat att minsta mängd spannmål eller mjölk orsakar en svår allergisk reaktion.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021