När ska man kontakta läkare?

Det är skäl att åka till läkare om den allergiska reaktionen orsakar svåra symtom. Om symtomen är mycket starka eller försvårar andningen, ska du ringa nödcentralen. Om barnet har ordinerats en adrenalinspruta, injicera läkemedlet lugnt i en stor muskel.

När kontakta läkare?

Vid en plötslig allergisk reaktion med svåra symtom ska man alltid uppsöka läkarvård. Om barnet har andningssymtom, kräks kraftigt, får symtom på flera olika organ (huden, luftvägarna, mag-tarmkanalen) eller är slö, ring nödcentralen 112.

Om barnet har ordinerats en adrenalinspruta, injicera läkemedlet lugnt i en stor muskel, helst i främre lårmuskeln. Försök lugna barnet!

 
 

Se på videon hur adrenalinspruta används som första hjälpen vid allvarlig allergisk reaktion. Videon är på finska.

Om du misstänker att ditt barn är allergiskt mot något centralt födoämne, som mjölk eller spannmål, ska du ta upp saken på rådgivningen så att ni vid behov kan få remiss till vidare undersökningar. Också om barnet är känsligt mot flera livsmedel, är det skäl att besöka en läkare som är specialiserad på allergier.

Därtill behövs vidare undersökningar alltid om något födoämne har orsakat svåra symtom.

ensiapu; allergia; ruoka; lapsi

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021