Matallergi – behandling och prognos

Prognosen vid matallergi är vanligen god. Behandlingen av matallergi med svåra symtom är att omsorgsfullt undvika födoämnet som orsakar symtom, alltid enligt diagnos fastställd av läkare.

Behandlingen av matallergi beror på hur svåra symtomen är och hur centralt födoämnet som ska undvikas är i maten.

Behandlingen av matallergi med svåra symtom är att omsorgsfullt undvika födoämnet som orsakar symtom, alltid enligt diagnos fastställd av läkare.

Om födoämnet som ska undvikas är viktigt med tanke på näringsintaget, ersätts det med motsvarande produkter med samma näringsvärde och därtill ska man säkerställa att barnet får tillräckligt med vitaminer och mineralämnen.

Om barnet har milda symtom behövs ingen specialdiet, allergitest eller läkarintyg. Mat som orsakar lindriga symtom, till exempel råa grönsaker som korsreagerar med björkallergi, kan barnet helt enkelt flytta undan på tallriken i skolan, enligt vad föräldrarna har meddelat.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021