Laktosintolerans och celiaki

Symtomen på laktosintolerans beror på för låg nivå av enzymet som krävs för att sönderdela mjölksocker (laktos). De som har celiaki ska undvika vete, korn och råg. Laktosintolerans och celiaki är inte allergiska sjukdomar.

Laktosintolerans beror på brist eller för låg nivå av enzymet som sönderdelar laktos, dvs. mjölksocker, i tarmarna. Bröstmjölk innehåller mycket laktos och därför finns det också i bröstmjölksersättning. Småbarn får inte symtom av laktos.

Laktosintoleransen utvecklas med åldern och symtomen kommer vanligen först i skolåldern. Ungefär var femte vuxen får symtom av laktos.

Celiaki uppstår när gliadin som finns i vete, korn och råg orsakar infektion i tunntarmens slemhinna och skadar tarmluddet, vilket leder till att näringsämnen inte upptas på normalt sätt.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021